БИРОТО ЗА ПРЕВЕДУВАНЈЕ ДУНЈА®

Година на оснивуванје: 1980  

Gazi Blv  N. 90  D. 108 İzmir TR
 Mobile / Whatsapp  +90 (530) 464 62 25      dunyaceviri@gmail.com  Go to Google Maps Home

МАКЕДОНСКИ

 За ние:                                                                                                                                                                  

Бирото За Преведуванје Дунја започна со работа на 1997 година. После 3 години стана член на Комерцилано Друштво и на Пореска канцеларија. Од тогаш ги работи сите преводи и толкуванје на сите јазици работејки само со професинални познавители на јазичните науки. Благодарејки на работата то ја покажа, прво почна на работа во ниво на Турција а покасно дури во водите на светски познавители на јазичната наука кој доста се прошири. Нашите познавители на науките на јазиците се активни преведувачи кои работат исклучително со толкуванје и имаат учено во училишта кои исклучително школуваат на науките на јазиците. Преведувачкото Биро Дунја исто така дава голема важност на тајноста на сите поставени информацији. Името на сите странки останува во тајност и несе објавува во никој случај. 

 Јазици

 Афгански,  Германски, Арапски, Албански, Азериски, Босански, Бугарски, Чешки, Кинески, Дански, Ерменски,  Персиски, Фински, Фламенски, Француски, Гурџиски, Индиски, Хрватски,  Ибрански, Англиски, Шпанјолски,  Шведски,  Италјански,  Јапонски, Каталански, Козакски,   Киргиски, Корејски, Латински, Летонски, Унгарски,  Македонски,  Молдовски, Норвешки, Османлиски, Озбекски, Полски, Португалски, Румунски, Новогрчки, Руски, Санскритски, Српски, Словачки, Словенски, Туркменски, Украински, Урдунски, Југословенски, Грчки

 Сите светски јазици, сите врсти на комерцијални, правни, медицински, технички, наунични, нотерски уверени документи, превод на филмови, конференцији во живо

 СИСТЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЈАЛНО ПРЕВЕДУВАНЈЕ СО ПАТ НА ТЕЛЕФОН, ВО БИЛО КОЕ МЕСТО ДА СЕ НАОЃАТЕ ВО СВЕТОТ!

 

 free counters