DÜNYA PREVODILAČKA KANCELARIJA®

Osnivanje: 1980  

Gazi Blv N. 90 Çankaya İş Merkezi D108 Çankaya İzmir

   Mobile / Whatsapp  +90 (530) 464 62 25      dunyaceviri@gmail.com    Go to Google Maps Home  Tel: +90-232-4450235

 

Nešto onama:                                                                                                                                                      

 Dünya Prevodilačka Kancelarija počela je sa radom 1977 godine. Nakon 3 godine postala je član Komercijalnog Društva i Poreskog Ureda. Od tada obavlja poslove prevoda i tumačenja na svim svjetskim jezicima radeći samo sa profesionalnim poznavaocima nauke o jezicima. Zahvaljujući preciznosti koju je pokazala u svom radu, počela je sa radom na nivou Turske a kasnije i u svijetu. Mreža profesionalnih poznavalaca nauke o jeziku se u velikoj mjeri proširila. Naši profesionalni poznavaoci nauke o jeziku su aktivni prevodioci koji se bave isključivo tumačenjem i koji su se školovali u učilištima u kojima se podučava isključivo nauka o jezicima. Dünya Prevodilačka Kancelarija daje veliku pažnju tajnosti u vezi podataka i to je jedan od važnih principa našeg rada. İmena firmi i stranaka sa kojim poslujemo ni u kom slučaju neće biti objavljena

Jezici

  Afganski, Njemački, Arapski, Albanski , Azerijski,  Bosanski, Bugarski,  Češki,  Kineski,  Danski, Persijski,  Finski,  Flamenski,  Francuski,  Gurcijski,  İndijski,  Hrvatski,  İbranski,  Engleski, Španski,  Švedski,  Italijanski,  Japanski,  Katalanski, Kozakski, Kirgizski, Korejski, Latinski,  Letonski, Madjarski,  Makedonski, Moldovski, Norveški, Osmanlijski, Uzbekski, Poljski, Portugalski, Rumunski, Novogrčki,  Ruski, Srpski,  Slovački, Slovenski, Turkmenski, Ukrajinski, Urdunski, Grčki

Svi svjetski jezici, Sve vrste komercijalnih, pravnih, medicinskih, tehničkih, naučnih, bilježničko ovjerenih dokumenta, prevod filmova, konferencija u živo

 SİSTEM KONFERENCİONALNOG PREVOĐENJA PUTEM TELEFONA, BİLO GDE DA SE NALAZİTE U SVJETU!

free counters